torsdag 2 oktober 2014

damn you


När jag var liten så ramlade jag hela tiden. Jag sprang runt och lekte som barn gör mest. Skrapar upp benen och får blåmärken. Peta inte bort skorpan! Sa lärare och fröknar och pedagoger och föräldrar. Då tar det längre tid att läka!

tw: självskadebeteende

När jag för första gången skadade aktivt mig själv men mening var jag 12. Jag var redan i full gång med destruktivt beteende i självskadelseanda. Jag tog på mig skuld, agerade min egen ovän och satte mig själv i situationer jag inte klarade av. Men när jag var 12 så fick jag det första tunna strecket på armen. Det var ingen big deal. Allt som fick mig att börja skada mig själv hade redan hänt, ingenting enskilt triggade skärandet och ingenting blev annorlunda i den stunden förutom den flyktiga känslan av lugn som infann sig.

Mina föräldrar blev till sig och fick mig att aldrig göra om det, att lova. Jag lovade. Sen fortsatte jag skära på benen och vägrade ha annat än långbyxor och tjocka yllestrumpbyxor, även på sommaren. Då blev det lugnare. Röda streck som inte kunde misstas för någonting annat växte i antal men var tunna, så tunna.

How deep are the cuts?
Oh no, not deep.
Do you cut because you feel suicidal?
No.

Jag slog mig själv eftersom blåmärken var mindre uppenbart. Jag kunde må illa av att jag slog mig själv i magen många gånger. Jag brände mig själv och det sved. Jag kunde pilla bort skorpor i evighet. Då tog det längre tid att läka Det hjälpte aldrig. Kanske i början – tystnaden - men ganska snart var det bara lättnaden att få beroendet tillfredsställt som infann sig. Men likväl, lättnaden.

Ok so very superficial? No intention of suicide?

Om självskadebeteende finns nästan ingen information men ack så många berättelser. Så många missförstånd och inga förklaringar. När jag hade mitt längsta uppehåll i självskadebeteendet så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Ångesten över att någon skulle skratta åt mig tro att jag gjorde mig till eller ville ha uppmärksamhet var visserligen dämpad eftersom såren knappt var synliga men ångesten och det destruktiva fanns kvar. Jag stressade upp mig själv och satte upp krav jag inte möjligtvis kunde uppnå för att sedan vara besviken på mig själv. Jag slutade gå i skolan för att jag ändå inte trodde mig klara av det och jag åt minimalt. Så lite jag kunde – jag bröt sakta, långsamt ner kroppen.

Ätstörningen har varit mitt mest sofistikerade sett att skada mig själv på. Det är uttrycket för självhat som tog sig mest avancerat uttryck i vanor och ritualer som ännu sitter kvar och ligger dolda och lurar på mig. Men ätstörningen gjorde mig inte destruktiv. Såren gjorde mig inte destruktiv, det var destruktiviteten som tog sig uttryck på kroppen. Kroppen var det konkreta jaget som jag kunde hata, massan som skulle försvinna, det levande som skulle sättas på prövning och villkoras.

Har du någonsin mörka tankar om livet? Förstår du vad jag menar?
Jag bryter ihop. Jo.
Kuratorn hotade efter samtalet att ringa socialtjänsten, eftersom jag hade dålig lektionsnärvaro.

Det är den enskildes sak, självskador. Tycks det.
Det är dumt men inte sorgligt, ingen förstår handlingen.
Vill du inte ta livet av dig så är det inte akut. Så säger den psychiatric nurse som jag träffar (i vad som liknar ett fängelse, dörren måste öppnas från receptionsdisken, området röstar Labour och LibDem.) Detta trots att sjävskador och självmord är problem som ser helt olika ut, - utöver given korrelation. Trots att själva definitionen av självskadebeteende är att inte vilja ta sitt liv. Trots att destruktiviteten inte handlar om såren.

Why ruin such pretty skin, a beautiful girl like you?

Jag jagas av våldsamma bilder som jag inte vet var de kommer ifrån, jag jagas och jag vinner alltid över mig själv, på något vis. Jag står på bägge sidor. Den ena eller den andra, den goda eller den onda, den fåfänga eller den självsäkra, den svaga eller den starka, den trötta eller den pigga, den undvikande eller den konfronterande, den som ingen märkte eller den som fick hjälp. Jag vinner och jag förlorar alltid när jag inte vill mig själv väl. 

Jag har ingenting att skriva om förutom ångesten jag känner. Det är det enda som är mitt som ingen förstår och som jag kan dela med mig av. Det är vad som präglar min vardag och vad jag arbetar med konstant. Jag är frisk. Det tycker vården och det tycker jag. Missa inte fler seminarier bara, din grupp kan inte arbeta då. Ingen vårdinstans eller psyk-utbildad någonting vill ta i mig i tång och ärligt talat så klarar jag mig bättre på egen hand ändå. Jag behöver ingen ekar de 13åriga jaget jag aldrig växt ifrån. 

fredag 5 september 2014

definitionsfeminism

Det är valspurt! Är ni småtrötta på partiledardebatter, har ni redan förtidsröstat eller är varje dag ett obeslutsamt helvete eftersom ni ännu inte bestämt er? De flesta jag har pratat med ute på skolor (jag hänger på skolor i egenskap av folkpartisympatisör) är antingen dödströtta på politikers tjafs eller oroliga att de inte ska hinna bestämma sig. Allt det där är rimligt. I ärlighetens namn är jag också ganska trött på patriledardebatter och utfrågningar och om det inte vore så att jag sedan länge valt sida i politiken så skulle min största oro också vara att rösta "rätt".

Men, det är en grej som jag stöter på ibland som är helt vansinnigt orimlig. (Vid närmare eftertanke så har jag stött på ganska mycket orimligheter men jag väljer att bortse från det en liten stund.) Den har orimligheten är nekandet av liberal feminism, det är fnysandet år feminism utan socialism och det är vägran att inse att feminismen inte är en ideologi på samma sätt som socialism eller liberalism utan snarare ett synsätt och flera rörelser. Är det någonting jag älskar mer än allt annat så är det att reda ut missförstånd och propsa för ordentliga definitioner. Jag ser det lite som samhällstjänst att hänga på wikipedia.

Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning bland annat är kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen.[1][2]Vissa av rörelsens rötter kan spåras till 1700-talet och har sedan dess funnits i en rad olika gestalter. (…)  Från ursprunget i upplysningstidens frihetstankar och den franska revolutionen har feminismen vuxit till att idag bli en betydande politisk kraft.[7]

Det här går alltså att läsa på svenska wikipedia minus mina egna kursiveringar. Om någon vill ifrågasätta wikipedias kredibilitet så är den välkommen att öppna en uppslagsbok, där står samma sak.

Det framgår tydligt följande:
1: Feminismen tar sig olika uttryck och består av flera olika rörelser
2: Feminismen är sprungen ur samma tankar som liberalismen - upplysningstidens frihetstankar
3: Socialism (eller liberalism/annan politisk ideologi) är inte en nödvändighet för feminismen

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserade lösa ekonomiska och politiska problem.[1] En ofta framhävd grundsten är att kollektivets bästa är individens bästa.  (…) I bredare mening avses med socialism en politisk ideologi med bred tilltro till kollektivets och eventuellt statens möjligheter som problemlösare[2] 

Det här går alltså också att läsa på svenska wikipedia.
Det framgår att:
1: Socialism är ett sätt att se på ekonomi och samhälle utifrån kollektivet
2: Feminism är inte en del av socialismens definition - däremot kollektivets rätt
3: Det finns en massa olika typer och tolkningar av socialismen

Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde.[1] Exakt definition försvåras av att betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet,mänskliga rättigheterjämlikhetyttrandefrihet, privat äganderättreligionsfrihetdemokrati.(…) Liberalismen har rötter i antika Greklands och Roms republikanska styrelseskick, men tar i modern tid utgångspunkt i senare skeden, såsom Ärorika revolutionen och Upplysningstiden. 

Tänk er, det här går alltså också att läsa på svenska wikipedia. Och vi fastslår att:
1: Liberalism är en politisk ideologi som kretsar kring individens frihet som värde
2: Feminism är inte en del av liberalismens definition - däremot individens rätt
3: Det finns många och olika tolkningar av liberalismen

Kanske är det mitt underskott av kunskapsskola som gjort mig till denna sökare efter logik och sans, som kompensation. Men det kan också tänkas att det beror på den otroliga irrationaliteten jag stöter på jämt och ständigt. För när någon berättar för mig att det inte går att vara liberal och feminist eller att det inte finns någon feminism utan socialism blir jag inte bara stött över att ha min övertygelse ifrågasatt utan också irriterad på historie- och kunskapslösheten som uppvisas. En kan hävda att liberal feminism är tandlös eller dålig eller oönskad men att hävda att den inte finns är att gå emot precis all fakta. (Om någon sen vill ifrågasätta fakta eller historieskrivning så går det visserligen att göra det men det är inte det som den främsta kritiken av feminism utan socialism kommer ur.)

Det är viktigt att veta, som socialist eller som liberal att feminismen klarar sig bra utan oss också. Att det feministiska perspektivet måste prövas på våra egna övertygelser jämt och ständigt och att feminismen fyller en viktig roll i sig själv, både i politiken och i privatlivet. Den feministiska rörelsen går ihop med liberalismen eftersom förtrycket av kvinnor är ett hinder för den individuella frigörelsen och individens lika möjligheter. Den sammanfaller med socialismen eftersom kvinnors frigörelse kommer att gynna samhället i stort och kvinnors särbehandling är ett förtryck byggt på att alla inte behandlas lika.

Jag vet inte om ni vill enas med mig om att feminismen kommer i många olika skepnader men här sträcker jag ut en hand i systerlig anda. Lägger in en gullig bild på Unga FPs kampanj också. Vsg.


söndag 24 augusti 2014

cultural appropriation och stängda dörrar


Jag har följt framväxten av teorin och begreppet Cultural Appropriation (förkortat till CA) sedan debatten flammade upp ordentligt för ett par två år sedan. Egentligen är det en ganska intressant teori som mynnar ut i en tanke om lite hyfs, respekt, vett och etikett. Som feminist känner jag dock att jag måste sätta mig in i frågan och gräva djupare än den första insikten/irritationen.

Att appropriera en kultur är kort sammanfattat att som privilegierad använda ett element från en mindre privilegierad grupp/kultur i syfte att trycka ner denna alternativt höja upp sig själv. D.v.s var häftig, cool och intressant utan att ta hänsyn till uttryckets historia eller innebörd. Tänk Elvis. Det finns mycket mycket att läsa på termen, börja vid wikipedia.

Inte bra att utnyttja folk. Usch vad osympatiskt tänker vi nu. Inte bra att använda sin medfödda makt som vit och priviligerad. Inte bra att köra som en bulldozer över världens rika kulturarv.

Jag läser i de ca. 10 000 feministiska grupper jag är med i på Facebook och följer diskussionerna på Twitter och läser artiklarna som kommer upp om CA just eftersom fenomenet förundrar mig så. Någonting som vid första ögonkast tycks rimligt och respektfullt kan i förlängningen ha motsatt effekt. I forumen hackas numera på i stort sätt alla kulturyttringar som inte den talande har "rätt" till. Jag finner mig själv i en slags CA-panik på morgonen när jag ska klä på mig. Jag undrar vilka sporter som en kan träna och vilken mat en kan äta, jag efterlyser en handbok och sen stannar jag hemma för att jag inte vill gå ut.

Det finns fler än ett problem med Cultural Appropriation som begrepp. Dels är det den häxjakten som följer, men också och viktigare är det vad det i konsekvens betyder att hävda att kultur ägs kollektivt och bygger på medfödd identitet. Den kultursyn som bygger på det här antagandet måste är konservativ och isolerande. Den som tror att kultur kan ägas och dessutom ägas exklusivt av specifika grupper förhindrar kulturutbyte och bidrar i längden till ett samhälle byggt på skillnader och exklusivitet.

Det finns mycket att förhålla sig till i livet som inte är kopplade till saker vi själva valt. De få som kritiserar CA som begrepp är ofta kritiska mot skambeläggningen av vita men missar i indignationen ofta problemet med teorin. Som representant för och/eller del av en dominant kultur är det rimligt att inte förlöjliga och utnyttja andra kulturer, men det handlar mer om respekt än vad det handlar om ägande. Frågan om tillhörighet och ägande av icke-materiella ting är komplicerad och att försöka formulera ett kollektivt ägande utifrån härkomst är seriously risky business. 

Teorin om CA rymmer något intressant eftersom den utmanar oss att syna vår vardag och vårt beteende utifrån en maktanalys och visa respekt inför saker som vi inte förstår eller är en del av. Det finns en djup okunskap om majoritets- och minoritetskultur och hur dessa samverkar och det bidrar ibland till osympatiska och ibland även rent rasistiska eller exotifierande kulturyttranden. Men om vi börjar tala om att kulturer ska vara separata och rena och fristående så gränsar den avsedda antirasistiska kultursynen snabbt mot de djupt rasistiska. Givetvis var inte det tanken men likväl blir konsekvensen sådan. Vi måste vara försiktiga med vad vi accepterar som sanning. Det finns en enorm risk i att begränsa kulturtillgång och kulturblandning. Alltför ofta tar vi till oss koncept i en vilja att göra rätt och vara rätt. Ibland slinter det snett. Ibland går det fel och ibland så går tolkningarna isär så vitt att det faktiskt inte är möjligt att säga vilken är den mest humana eller rättfärdigade skolan.

Kultur är till för att förändras och reflektera människors värderingar och olika liv. Konsten har alltid varit duktig på att göra narr av makten och av samhället, bryta upp normer och kulturyttringar hej vilt. Konsten har hatats av makten, och konsten har drivit samhället framåt. För att förändring ska ske och för att tankar ska få tänkas fritt och bli influerade och utmanade. Kulturer måste mötas, blandas, förändras och utvecklas.


Vi kan läsa Karin; http://www.unt.se/inc/print/default.aspx?name=Skriv+ut&articleid=3269246
Vi kan läsa Fredrik: http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/fredrik-strage-miley-cyrus-behovde-bara-skaka-rumpa-for-att-stamplas-som-rasist/
Och likväl 'My Culture is Not a Trend': http://mycultureisnotatrend.tumblr.com
Everyday Feminism: http://everydayfeminism.com/2013/09/cultural-exchange-and-cultural-appropriation/
och PK-maffian: http://pkmaffia.wordpress.com/2013/03/26/bjorn-borg-och-cultural-appropriation/

lördag 23 augusti 2014

Och nu minns vi.

Jag är hos mina mor- och farföräldrar i Södra Sverige, långt bort från stadig internetuppkoppling och torg. Men jag det är en så viktig dag idag att jag måste länka till en del som har gjort viktiga saker, visat på modigt historiskt engagemang och hoppas lite extra att vi minns den nutidshistoria som är så pass mycket nutid att den redan glöms.  Den 23e augusti är minnesdag för offren av nazismen och kommunismen. Totalitära ideologiers vansinne och destruktiva kraft. Det är också årsdag för den fantastiska frihetsmanifestationen i Baltikum för 25 år sedan. 
Dagens artikel skriven av Linda Nordlund och Birgitta Ohlsson finner ni här. 

En måste veta vad en står för och vad en kämpar emot. Idag är jag stolt över det liberala arvet och det liberala engagemanget som kämpar mot totalitära ideologier och förtryck. Det händer mycket i världen nu som skrämmer mig, polisvåld, IS agenda, diktatursträvanden, okunskap, rasismen och hatet, kvinnohatet, oviljan att se människors olikheter eller att använda dessa för att skilja oss åt. Det kommer från alla håll och en har mycket att oroa sig över och mycket att kämpa för.

Med en vilja att göra världen bättre, hävdad av idealisten i mig som trots allt lever kvar, är det viktigt att veta att vad vi gör kan göra skillnad. Vi slår fast att: Utopiska ideologier leder alltid till förtryck, utrensningar och politisk förföljelse. Liberalismen är både kommunismens och nazismens antites. Idag hedrar vi de totalitära tankarnas offer. 

lördag 16 augusti 2014

BLEACH
Blekte håret flammit vitt och gult och orange i protest mot att allt var tråkigt och enformigt. Nu ca. 9 blekningar senare är det nästan framme vis platina och jag njuter av att vara så långt från min naturliga hårfärg som möjligt. Håret är ledset och trassligt men Linnea och L'oreal är glada.

fredag 15 augusti 2014

feministlibrary.tumblr.com

Jag tror ganska mycket på att organisera saker och göra det tillgängligt. Inte överintellektualisera och göra svårt men ta på allvar och inse vikten av information. Els och jag har en sån där "tumblr" där vi lägger upp, samlar på, feministisk konst och media. Det är lite av ett hemligt intresse ni vet och fundera på sånt här kan ja göra dagar i enda.

Det är såklart lite knixigt att avgöra vad som är feministisk konst och inte men jag har en strategi som jag tycker funkar ganska bra - är konsten/konstnären uttryckligen feministisk eller bidrar den till den feministiska kampen/debatten på något vis - så är den en del av den feministiska konsten. Eftersom det här är en tolkningsfråga så kan ganska mycket eller ganska lite finnas med. För egen del är jag ett big fan av det som synliggör marginaliserade liv, texter som vågat driver med samhället och film med arga brudar. Tänkte i alla fall dela med mig lite av mina favoriter. Och jag ska skippa Thelma och Louise.Persona (1966) är en av mina favoritfilmer. Även om Bergman ofta debatteras och kanske inte i alla lägen hade full koll på det feministiska läget så är Persona en film som håller för feministisk analys. Tolkad och funderad på gång efter gång är det en märklig historia om kvinnlig vänskap och utsatta liv som ligger mig nära hjärtat. Ginger and Rosa (2012) är en film om att växa upp och åter igen om vänskap men den här gången mellan två betydligt yngre tjejer. Skapad av feministiska filmlegenden Sally Potter som också är ansvarig för filmatiseringen av Virginia Woolfs Orlando, är det kanske inte så konstigt att den faller in i facket feministsk film. Fantastiskt vackert filmad är den också, men jobbig att titta på eftersom att vänskapen spårar ur och korrumperas av vuxenlivets komplikationer och relationer. Orange Is the New Black had ni förmodligen into missat. Men get är värt att nämna av så otroligt många anledningar så jag plockar med den ändå. En serie om ett kvinnofängelse som tar upp all möjlig problematik som aldrig tidigare funnits i mainstream-media. En häftig grej med TV-serier och Netflix är att det går att testa sig fram på ett helt annat sätt än med påkostade biofilmer. I OITNB finns berättelser om transpersoner, homofobi, rasism och kriminalitet. Kvinnor som av någon anledning drabbats av sin bakgrund och sig själva, och åkt fast.  Skins s 1 är min senaste upptäckt inom serievärlden och trots att det inte varit hypeat på bra många år tycker jag den är bra att nämna. Främst för skildringen av Cassie som kämpar med anorexi och omvärldens reaktion på hennes sjukdom. Det finns ett visst romantiserande av sjukdomen men det finns också en brutal ärlighet och insyn i den tragiska verklighet som anorektiker delar. Vilket är ovanligt. Unga behöver se att ungdomsliv kan se olika ut och att ett liv som ätstörd också är värt att berätta om. 


Lorna Simpson, 20 Questions 1986. Det här är en fantastisk fotograf och konstnär som arbetar med identitet, kön och vithetsnorm och har gjort det länge. Hon var som störst på 80- 90-talen men som 90-talist har jag upptäckt henne först senaste året. Allt är välkomponerat och estetiskt tilltalande även om budskapet är tankeväckande och störande. Ni kan se mer av hennes arbete här

Cindy Sherman tidigare verk 1975. Sherman hade solo-utställning på Moderna i Stockholm för ett tag sen men hennes bilder om identitet och skapande av kön är fantastiska. Det finns få andra som kan dra in det filmiska i konsten, placera sig utanför sig själv och låta självporträttet bli ett porträtt av någon annan. De tidigaste bilderna kan jag själv tycka är mest intressanta men hon har också gjort en rätt häftig reklamkampanj för MAC på senare tid. Se mer här. Jenny Holzer, Truisms. För ett tag sen så nördade jag in mig ordentligt på Jenny Holzers konstnärsskap (mina teorier ska jag inte tråka ut er med) men faktum kvarstår att hon är inflytelserik, feministisk och fantastiskt. Bild ovan kommer från hennes serie Truisms som är ständigt pågående och under utveckling. Truisms är uppenbara sanningar som möjligen är provocerande och möjligen osanna, i hennes samling finns bl.a. torture is barbaric, you owe the world not the other way around och morals are for little people. Precis som Lorna Simpson arbetar Holzer med text men istället för text-bild integrerar hon ljus och installation. Tack vare sin relativa fame and glory har hon fått bygga de mest storslagna saker, ofta kommenterar verken på kvinnorollen.  Se mer här. 


Tatsuya Ishida är en så himla lustig feministisk ilustratör som gör serier om kvinnor likt den ovan. Tydligen är hon en ganska hemlig och excentrisk typ men hon slår likväl ofta huvudet på spiken och dessutom är det roligt att läsa serier som kommenterar på samhället men inte är överfyllda av män och sköna snubbar. Läs mer här. 

Aja, detta är mina nuvarande favoriter och nu har jag delat med mig av dem. Det kommer upp nya saker på tumblren så gott som varje dag. Så följ den om feministisk kultur är din kopp te. 


onsdag 13 augusti 2014

I risk it for both of us

Kan vi prata om hur det blev såhär? 
Hon svarar inte. Hon svarar inte för att jag inte har frågat och hur fan ska en kunna svara då. Det är inte ditt fel att jag älskade dig. Jag är rädd att du fortfarande skäms över mig år år år senare och att jag ska skämmas ännu mer över mig själv. Trots att jag sedan länge har hämtat mig så ger sig inte skammen över vem jag är och över vem jag har varit inför dig.

I form av mallar och ramar och förhållningsregler fanns ett tomrum så allting kunde bli fel. Hugh Grants ånger och Julia Roberts irritation var inte ämnade för mig så jag visste att jag inte kunde agera som de gjorde. Ensamheten såg annorlunda ut för mig. Jag smygläste och längtade efter en bok då och då om den riktiga kärleken - ♀  - men jag tröttnade snart på folk som kom ut gång på gång och igen. Jag såg ju fram emot ett liv i tystnad och hemlighet, med någon som kunde ta emot min kärlek. Berättelserna jag hade att tillgå handlade bara om omvärldens reaktioner och respons och aldrig om det liv jag levde eller skulle kunna tänka mig att leva.

"Jag hatar att jag under tolv års allmän utbildning aldrig fick lära mig något om queera personer. Jag hatar att jag växte upp och tänkte att jag var den enda queera i världen, och jag hatar ännu mer att de flesta queera ungar fortfarande får växa upp på samma sätt. "

Alla visste men ingen sa någonting. Precis som med andra saker som var jobbiga att hantera så tegs min identitet ihjäl och omvärlden hoppades på att om den inte adresserades så fanns den inte. Inga verktyg gavs mig för att förstå, inga verktyg fanns när jag letade och jag skämdes istället så mycket över att vara den styggelse som ni målat ut mig att vara. Ingen sa någonting men ingen ville heller väl. Ingen berättelse eller anekdot var jag värd. Inget tack fick jag för att jag spelade på era villkor.

"Att ni varje dag vaknar som levande, relativt lyckliga och fungerande människor, så begår ni en upprorisk handling. Ni, som levande och fungerande queers, är revolutionära. Det finns ingenting på den här planeten som bekräftar, skyddar eller uppmuntrar er existens." 

Jag har varit arg och jag har varit ledsen. I en värld där toleransen har kommit långt är det vi som får bära det tunga oket av er kunskapsbrist. Att samhället tar tid på sig att förändras och att det är svårt att förstå är en klen tröst eller förklaring när det är vi och våra relationer som får ta de personliga konsekvenserna av er intolerans. Det finns ingen flata utan sår i själen och ingen queer som undkommit smärtan. Och med ytliga nerver och en högkänslig personlighet så vacklar jag och faller under tyngden.

Om det personliga är politiskt så går det säkert att göra politik av det här. Men allt jag kan känna är en stor sorg. En sorg som jag inte heller känner att jag har rätt till eftersom samhället har högljutt har proklamerat sig oskyldigt. Det är alltid någon som hoppar fram beredd att stjäla ens känslor även om de är helt utan politisk agenda.

Igår läste jag Queer Nation-manifestet som går under orginaltitel Queers Read This och går att finna i sin helhet och i orginal här men också översatt till svenska här. De kursiverade utdragen kommer därifrån. En pamflett som är arg i sann SCUM-anda, texter som varierar i kvalitet och innehåll men som väckte något hos mig som jag ibland lyckligt glömmer bland queera vänner och stöttepelare. Längtan efter någonting, gapet som för många fylls av media av dess olika slag, bilder och film och berättelser och exempel, - referenspunkter som jag-vi aldrig haft. Och den bristen som jag om och om igen påminns om när jag förväntas skapa en identitet utan några förebilder.

Hur blev det såhär kan en väl fråga om mycket vi lever med, men jag tror att vi får försöka trösta oss med att varje gång någon av oss syns eller tar platsen som vi nekats, så blir vi alla lite lite friare. Men också att lite tid och mycket glass direkt ur paketet botar sorgen även om smärtan kommer från olycklig lesbisk kärlek.


tisdag 5 augusti 2014

p-p-p-pride

Det var Pride i helgen! Linnea som aldrig tidigare varit med på en sådan här stort hbtq-festlighet tog modet till sig och traskade med Folkpartiet i årets parad. Pride är ganska mainstream i Sverige, den förbjuds inte, de flesta ministrar går, statsministern gick (i alla fall i år - heja!), en massa heteros ansluter sig, folk tittar för spektaklet utan att reflektera över det som ett ställningstagande. Det är bra.

En annan grej som är strålande är att det finns hopp för Ugandas HBTQ+grupp, supporta detta här.
Får också slå ett slag för Birgitta Ohlsson som alltid går att lita på står upp för pride och toleransen.
Läs mer om hennes kampanj på birgitta.nu och #därförBirgitta

Här har ni i alla fall lite bilder från i lördags, länge leve friheten att leva utan våld och utan hot. Länge leve hoppet att vi någon gång kan komma att accepteras av samhället och leva på lika villkor.

söndag 27 juli 2014

så att jag passar in i tidens gång


När Poeten och aktivisten Athena Farrokhzad i måndags sommarpratade i P1 möttes hon enbart och endast av kärlek och rosor som hon förtjänar. Allt annat är lögn, lögn och förbannad lögn. Hennes sommarprat drabbade alla som lyssnade. Som en storm intog hon allas hjärtan och lyste upp våra sinnen. Tusentals lyssnare har hört av sig och står nu till förfogande till att att störta överheten, sprida kärlek och beväpna sig. (Rummet, 2014)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athena Farrokhzad. Du har blivit företrädare för hela den nya radikaliserade vänstern. Vänstern som till stor del är kommunism, som är våldsbejakande och intolerant. Det är viktigt att kalla saker och ting vid sitt rätta namn - precis som Farrokhzad säger i sitt sommarprat. När rasism blir till invandringskritik bör vi känna oro. Men samma poäng gör också att vi måste erkänna våld som våld, oavsett varifrån det kommer.

Alla vill stå på rätt sida när det gäller. Ingen vi bli dömd för saker de inte kan stå för, för åsikter de inte håller med om, utvecklingar de inte vill se hända. Ingen vill, och bör heller vilja vara, den tysta medlöparen. För er som inte hörde poetens sommarprat så handlade det om, rasism och den antirasistiska kampen. Och om hur våld är befogat i klassamhällen. Om hur våldet ser ut och hur det ska användas. Den vältaliga ideologen talar så att det är lätt att dras med. Sakligt berättar hon om ett förtryck som alla kan känna igen. Om strukturell rasism som är påtaglig och om ett samhälle som inte ger alla lika möjligheter. Hon citerar poesi som är så vacker att en smälter, sjunker, gråter, grips och sen så kopplar hon ihop det med sin kommunistiska kamp.

Om vilka "vi" är som ska ta över makten, och vad hon tänker ska hända med alla andra. Alla som inte passar in. (Mattias Svensson, 2014)

Farrokhzad talar till oss som om vi alla höll med. Hon bygger på vi-och-dem-problematiken och skapar ett kollektiv i opposition. I opposition mot rasismen och fascismen. Kapitalismen också skulle jag tro. Det här kollektivet består av mindre priviligerade grupper, de som vill läsa poesi och de som vill störta staten, -tror jag. Trots att jag lyssnat och läst debatten som följde har det inte klarnat för mig. Vem är det som hon pratar med? Och var är min plats i det hela? Vilka är VI egentligen, eller NI kanske, eftersom det är tveksamt om jag själv är inbjuden. Kvinnor, rasifierade (om detta nu är en bra term går och bör att diskuteras), HBTQIA+, människor med funktionsnedsättningar, arbetarklassen och ungdomar hamnar i den mindre privilegierade gruppen som enligt Farrokhzad, och faktiskt också en del andra, är ett vi i en vänstergemenskap. Våra åsikter tas ifrån oss och åter igen tar någon sig rätten att föra vår talan. Ett nytt vi-och-dem skapas, en relation som bygger på vilka som har rätt till sin åsikt och inte. alla älskade sommarpratet, ljug inte. 

Är det någonting jag har förstått så är det att jag inte kommer att passa in i, och inte vill vara, del av någon politisk gemenskap. Jag vill inte vara nickedocka. Jag vill diskutera politik och leva som jag lär, försöka förbättras och utvecklas. Är det någon slutsats jag drar av det här är det att jag inte är ensam, att jag har folk med mig som inte tycker som jag. Som vill göra saker annorlunda, oavsett vad som är norm. Och är det någon slutsats vi alla kan dra av det här så är det att alla vi som inte passar in, vi har inte heller någon plats i den revolution som Farrokhzad beskriver. Det finns ingen plats för oss.

Först så kommer den ensidiga debatten, sen hatet och sen våldet. När Farrokhad talar om våld i sitt sommarprat så blir jag inte fundersam enbart för att hon propagerar djupt ensidiga och fördomsfulla politiska strategier utan för att jag känner mig personligt hotad av våldet hon beskriver. När hon berättar om vänner som utsatts för gatuvåld så kommer den sorgliga anekdoten med insikten om att våld mot ett borgarsvin inte är lika allvarligt. När hon berättar om hur viktigt det är att vi har tid att leva och läsa så kommer den vackra filosofin med vetskapen av att blod ska spillas för att vi ska komma dit.

Jag tar dig på orden Athena Farrokhzad och det utanförskap jag känner mig placerad i av dig är stort och grymt. Om politik ska komma från kärlek och sorg så kan jag uppbringa mycket känslor att bidra med. Jag förväntar mig inte politiskt stöd eller sympati av dig, men jag skräms av att inte ses som människa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänta lite, jag ska också avsluta med några ord av min favoritpoet, Kristina Lugn:

Ingen tycker om mig och ingen jävel har lust att komma hit och 
Dammsuga lite och hjälpa mig att planera min fritid.
Och allt som skulle göra det lite mysigare här inne har jag
slarvat bort. 
Allt som skulle kunna förhöja stämningen litegranna har jag snavat
På så att det gått i tusen bitar och jag måste sätta stort 
Oetiskt häftplåster på hakan. 
tisdag 22 juli 2014

längtan efter att vara medelmåtta

Vi pratar. Vi pratar filosofi och politik och debattartiklar som skrivits. Vi pratar om vad vi åt till frukost och huruvida det är varmt nog att gå utan jacka. Vad hen tycker om någon, om en film.

Tjejer pratar så jäkla mycket. Vi är super-tränade i social interaktion, plågade av år i skola och samhälle som lärt oss att niga och nicka, skvallar och diskutera. Ni kan fråga vem som helst, jag lovar! Och där står kvinnorna i köket och bara tjattrar / De kan prata i timmar i telefon, jag förstår inte vad de pratar om?! / Kan vi inte bara få lite lugn och ro här för en gångs skull? /  Du vet hur tjejer är.

Jag har ett gäng vänner vilka ser sig som kvinnor och är fruktansvärt intelligenta. Alltså ni förstår inte, de är stjärnor. De kan saker om allt mellan himmel och jord. En del läser på universitetet, en del läser hemma på kammaren och en del ser varenda fotbollsmatch som går på TV - mycket till min förundran. De talar fritt och öppet. Vi har givande debatter och ilska argumentationer och djupa samtal. Men när en man kommer in i rummet, sammanhanget, samtalet så händer det något direkt. Ansikten vänds, rösten anpassas, åsikter tonas ner eller upp. Någonting knappt märkbart.

Det är värt att fundera på om en inte har gjort det redan, hur dynamiker förändras och den självklara samtalsledaren utsetts. Det finns undantag så klart, men jag rör mig huvudsakligen bland feminister och normbrytare - God bless you - av diverse slag, och kan räkna undantagen på en hands fingrar.

Har du lagt dig i en diskussion någon gång och sen blivit ställd mot väggen och tvingad att redogöra för ditt politiska program trots att diskussionen bara gällde förskolans öppetider? Har du sagt att du tittar på fotboll och sen känt att du behövt berätta allt du vet om sporten? Har ribban varit högre för dig som deltagande än för grabbarna? Det är lustigt det där. Hur mycket en måste kompensera för sin könsidentitet som kvinna.

Mina experter till sisters kan hävda sig. De kan allt som en behöver veta om X innan de ger sig in i ett samtal. Snackar en grabb om Catcher in the Rye så kan jag lova dig att min vän läst allt som Salinger skrivit. Pratar gänget simning så har min vän varit elitsimmare i flera år. Jag säger inte att min umgänge enbart består av genier men jag hävdar att de kvinno-identifierande vänner jag har generellt vet mer innan de yttrar sig. Inte att de nödvändigtvis vet mer än de man-identifierande men att de så att säga - tänker först och pratar sen - 

Inom feministiska kretsar hyllas ofta starka kvinnor. Med rätta, som de förebilder de är. Men det är en sorg att inte få vara lite halvdan och jag vill bara hylla alla medelmåttor lite granna idag. Det är en sorg att kvinnor straffas hårdare för sina brister och inte vågar ta ut svängarna, ta risker, hävda sig och göra sig hörda på samma sätt som män kan. Förutsättningarna för kvinnor och män är olika och de ges olika möjligheter. Även om det i mycket är teoretiskt möjligt för kvinnor att göra samma framsteg och val som män så finns det en mistro som gör det svårare. För varje offentlig person, förebild och hyllad kvinna finns en stor grupp kvinnor som hoppade av på vägen. Som var mer känsliga för kritiken, påhoppen, misstron.

Det finns prestige och värde i att kunna allt, veta allt, vara påläst och frispråkig. Men det finns inget mänskligt misslyckande i att inte göra det, att inte kunna allt och ändå ha en åsikt. Att inte vara proffs men medverka likväl. Högsta nivån kan inte, bör inte, får inte vara standard. Genom att kritisera kvinnor hårdare än män lär vi oss den dubbelstandard som råder. Genom att kommentera på "kvinno-experter"s utseende, uttryck och privatliv lär vi oss att det inte räcker med kunskap. Att någonting ytterligare alltid kommer att krävas av oss. Drömmen om den perfekta kvinnan, sagoväsendet, mystisk och förförisk. Som kvinna är det lättare att vara bäst man för jobbet än en okej man för jobbet - det är i mellanskiktet vi sorteras ut.

Jag önskar givetvis att vi behandlade folk i allmänhet lite mer efter person och kanske till och med inte alls utefter kön och/eller könsidentitet. Men det är ju en vision som jag inte lär så se i verkligheten på bra många år. Kan vi kvinnovarelser tillsvidare våga misslyckas, erkänna våra misstag och inte låta dem styra våra liv. Kan vi sänka ribban för oss själva och systrarna med vetskapen om att vi omedvetet dömer hårdare och orättvist. Det handlar inte enbart om att kvalificerade kvinnor ska få den position de förtjänar, det handlar om kvinnor på alla nivåer. Kan en få vara sådär, och uppfattas som sådär, så tror jag att saker kommer börja hända.Fotobloggar
Toppblogg.se